Chief Editor: Prof. Dr. Ceyhun Elgin, Bogazici University

Publication Board

Prof. Dr. Mehmet Sisman, Marmara University

Prof. Dr. Adem Kalca, Karadeniz Teknik University

Prof. Dr. Funda Rana Adacay, Anadolu University

Prof. Dr. Metin Berber, Karadeniz Teknik University

​​Prof. Dr. Hayriye Atik, Erciyes University

Prof. Dr. Koray Duman, Akdeniz University

Prof. Dr. Tahsin Bakirtas, Sakarya University

Prof. Dr. Macide Cicek, Kutahya Dumlupinar University

Prof. Dr. Serkan Dilek, Kastamonu University

Prof. Dr. Bulent Acma, Anadolu University

Prof. Dr. Seymur Agazade, Alanya Alaaddin Keykubat University

Prof. Dr. Selim Adem Hatirli, Suleyman Demirel University

Prof. Dr. Osman Demir, Tokat Gaziosmanpasa University

Editorial Board

​Assoc. Prof. Ali Osman Balkanli, İstanbul University
Assoc. Prof. Fatih Ayhan, Bandirma Onyedi Eylül University
Assoc. Prof. İbrahim Özmen, Selcuk University
Assoc. Prof. Sertac Hopoglu, İskenderun Teknik University
Assoc. Prof. Utku Altunoz, Sinop University
Assoc. Prof. Rustem Baris Yesilay, Ege University

Assoc. Prof. Jaheer Mukthar, Cochin University of Science and Technology
Asst. Prof. Mujgan Deniz, İstanbul University
Asst. Prof. Billur Engin Balin, İstanbul University
Asst. Prof. Alper Yilmaz, Aydin Adnan Menderes University
Asst. Prof. Fatma Fehime Aydin, Van Yuzuncu Yil University
Asst. Prof. Meltem Arat, Dokuz Eylul University
Asst. Prof. Abdullah Eravci, Sinop University
Dr. Fatih Volkan Ayyildiz, Ardahan University

Dr. Sultan Salem, University of Birmingham

Dr. Vikniswari Vija Kumaran, Universiti Utara Malaysia